Watch2Pay är världens första NFC-klocka, certifierad 2006 för kontaktlös betalning med mastercard® Laura Video

Den har varit utställd på British Museum sedan 2010. “The Museums Payment Watch”: Link: “The Museums Payment Watch”

Showing 1–16 of 60 results